Magar Dhut

Magar Dhut

मगर (ढुट) भाषा  लेखनमा पाँच सुधारहरु

मगर (ढुट) भाषा पाठक समक्ष पढ्न, बुझ्न सरल, सहज तथा प्रचलित मान्यतामा होस भनेर यहाँ मगर ढुटमा वि.सं. २०५० सालदेखि मगर सर्जक र विद्धानहरुाद्धारा लेखिदै आएको मानक लेखनमा पाँच सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । जसले गर्दा मगर ढुट लेख्न र पढ्न वा बुझ्न सजिलो हुन्छ । कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

मगर ढुट स्वाढ्याकठा कुट रिक्के डेम ईलाङ याहाचिस्म ले । कानकोई सेहेम कठा जेट्म रिका डेहा पढिस्च भर्मीकोई ड स्वाढ्याकठा वार्ह्के हेक्ले । कानकोई जम्माकोई वार्के हेक्च टोको रिक्के परिस्ले ।   Standard transcription in Magar (Dhut) language