Magar Dhut

मगर (ढुट) भाषा  लेखनमा पाँच सुधारहरु मगर (ढुट) भाषा पाठक समक्ष पढ्न, बुझ्न सरल, सहज तथा प्रचलित मान्यतामा होस भनेर यहाँ मगर ढुटमा वि.सं. २०५० सालदेखि मगर सर्जक र विद्धानहरुाद्धारा लेखिदै आएको मानक लेखनमा पाँच सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । जसले गर्दा मगर ढुट लेख्न र...