Language

Magar Have Three Mother Tongues. They are Magar Kaike, Magar Pang/Kham and Magar Dhut. Kaike=Pang/Kham=Dhut = Language Development of Magar Literature Present Situation of Magar Language Magar Sahityama Ka kasle k gare  Lok Bahadur...