Welcome

In this section, we are publishing those books which might be helpful  to learn Magar (Dhut) Language. Magar language is our identity to be indegenous Magar.  To learn more click as published books. Jilau.

इलाङ मगर ढुट पाहाके पाचकोके ढलिङ देनाङ ढलिङ किताब कान्कोइ अपलोड जाट्के पाम ले । डिन्च किताबको कान्कोइ इलाङ डाम ले । अझ ढलिङ्को न्हुनिङ डाचै आन्ले । जिलौ ।

To Learn Magar Dhut Click Here

Magar Dhut Sikau – Lok Bahadur Thapa

Magar Dhut Warhing – Abit Saru Magar

Mikim – Man Bahadur Bagale (Surkhet)

Magaranti Dhut – Pokhara

Lam Tanak – Suryabansi Aashis (Butwal)

 Learn Magar Dhut

मगर (ढुट) भाषा सिक्नको लागि भरखरै बजारमा आएको पुस्तक ।

प्रकाशक मगर अध्ययन केन्द्र, काठमाडौ ।

फोन नं. ०१–५५३२३२० वा ९८५११४२२१२

आफ्नो प्रति आजै सुरक्षित गर्नुहोस् ।

मातृभाषाको संरक्षण र विकासमा मद्दत गर्नुहोस् ।